Bezpečnostní dveře Sherlock

Bezpečnostní dveře SHERLOCK jsou z hlediska zabezpečení tou nejvhodnější alternativou pro Váš byt nebo dům. 

Zajistíte si tak nejlepším způsobem byt proti nezvaným návštěvníkům a získáte maximální tepelně-izolační a protihlukové vlastnosti včetně požární odolnosti. 

Bezpečnostní dveře do bytů jsou nejčastěji dodávány ve druhé nebo třetí bezpečnostní třídě. Mají celokovovou, dvouplášťovou konstrukci s podélnými a příčnými ocelovými výztuhami. Vnitřní prostor dveří je vyplněn deskami s tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. Uzamykání je řešeno pasívními jistícími čepy na závěsové straně a aktivními jistícími čepy ovládanými centrální vložkou. Dveře jsou osazeny tříprstým zadlabacím zámkem SHERLOCK, který je chráněn kovovým krytem zámku přivařeným k plášti dveří. Důležitým doplňkem dveří je kvalitní bezpečnostní kování a bezpečnostní vložka. Možnost výběru laminovaného nebo dýhovaného povrchu v široké barevné škále. 

Dveře se montují do speciálně vyvinuté bezpečnostní a protipožární zárubně SHERLOCK, která je zesílená v zámkové části a v místech jistících bodů, což výrazně ztěžuje její roztažení, rozlomení a tím vypáčení dveří. Zárubně mají z vnitřní strany široký límec, který ve většině případů překryje zednické zásahy při vybourání staré zárubně, takže není třeba začišťovat její okolí.

Praktik plus modelová řada K330

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® K330 jsou certifikovány ve 2. a 3. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 1627 z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí. Vyrábějí se podle ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". Jsou požárním uzávěrem s požární odolností EI2 30-C0 DP3, EW 30-C0 DP3 a EI2 45-C0 DP3, EW 30-C0 DP3 se závěsy na neohřívané straně. Jsou určeny jako výplně stavebních otvorů ve vnitřních prostorách nadzemních podlaží bytových i nebytových budov. Lze je použít i pro oddělení prostor s rozdílnými klimatickými podmínkami dle ČSN 73 0540. Z hlediska součinitele prostupu tepla U=2,6 (2) jsou dle ČSN 73 0540 vhodné i do obvodových stěn budov. Z hlediska vzduchové neprůzvučnosti jsou vhodné pro všechny kategorie dveří s Rw= 37 dB dle ČSN 73 0532. 

Tyto bezpečnostní dveře jsou (kromě modelu K330/2R) vybaveny zámkem s trojčepovou závorou, který je chráněn krytem a štítem proti odvrtání. Ze zámkové strany dveří se vysouvají aktivní uzamykací čepy, na závěsové straně dveří jsou umístěny 4 pasivní čepy a 3 pevné závěsy. Z bezpečnostního hlediska se vyrábějí otevírané DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru bez konstrukčních změn. 

Součástí dveří je protipožární páska a těsnění. Mají celokovovou konstrukci v provedení DP3, s povrchově upravenou laminovanou nebo dýhovanou MDF nebo s nástřikem barvy v odstínu dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 a perleťo- vých barev). K330/3 mají navíc kovovou polodrážku olepenu ohraňovací páskou v odstínu dveří. Ostatní modely mají polo- drážku lakovanou hnědou barvou, u bílých dveří bílou barvou. Dveře je možné dodatečně zkracovat cca o 30 mm.

Modelové řady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS mají vyvinutou společnou univerzální zárubeň, kterou je možné použít na všechny typy dveří těchto modelových řad. Díky univerzální zárubni si může zákazník kdykoliv vyměnit bez- pečnostní dveře za vyšší model bez stavebního zásahu.

  1. K330/3 v laminované povrchové úpravě Buk figurální
  2. Bezpečnostní tříbodový zámek ve dveřích K330/3, zdvojené aktivní uzamykací čepy a těsnění jako součást dveří, olepená polodrážka ohraňovací páskou v barvě dveří
  3. Bezpečnostný tříbodový zámek ve dveřích K330/2, těsnění jako so- učást dveří, polodrážka lakovaná bílou barvou
  4. Bezpečnostní zámek s plochou závorou ve dveřích K330/2R, těsně- ní jako součást dveří, polodrážka lakovaná hnědou barvou
  5. Pevný závěs dveří, pasivní čep, protipožární páska a těsnění
  6. Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí: otevírané DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru.

Vlastnosti dveří - modelová řada K330

Kompatibilní příslušenství

Kompatibilní bezpečnostní zárubně
bez těsnění: CGK345, MzK345, CUK345
s těsněním: CGtK345, MztK345, CUtK345

Standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA: 1 - dveře K330/3, 2 - zárubeň CGK345, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh nerez, 6 - pasivní čep, 7 - aktivní uzamykací čep, 8 - těsnění dveří, 9 - těsnění prahu, 10 - protipožární páska, 11 - stěna